Страхаванне грамадзянскай адказнасці юрыдычнай асобы і індывідуальнага прадпрымальніка

АБ’ЕКТАМ СТРАХАВАННЯ З’ЯЎЛЯЮЦЦА МАЁМАСНЫЯ ІНТАРЭСЫ СТРАХАВАЛЬНІКА, ЯКІЯ НЕ СУПЯРЭЧАЦЬ ЗАКАНАДАЎСТВУ, ЗВЯЗАНЫЯ З:

  • яго адказнасцю па абавязацельствах, якія ўзнікаюць у выпадку прычынення Страхавальнікам або іншай асобай, на якіх такая адказнасць можа быць ускладзена, шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб;
  • судовымі расходамі.

СТРАХАВЫМ ВЫПАДКАМ ПРЫЗНАЕЦЦА ФАКТ:

  • прычынення Страхавальнікам (Адказнай асобай) шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці трэціх асоб (Выгаданабытчыкаў) у выніку ажыццяўлення прадугледжанай дагаворам страхавання дзейнасці, які выклікаў прад’яўленне Страхавальніку (Адказнай асобе) патрабаванняў па кампенсацыі прычыненай шкоды ў выніку прычын, прадугледжаных дагаворам страхавання;
  • ажыццяўлення Страхавальнікам (Адказнай асобай) судовых расходаў з-за прычынення шкоды.

Гадавыя страхавыя тарыфы складаюць ад 0,30% ад ліміту адказнасці на адзін страхавы выпадак.

Ліміт адказнасці па судовых расходах (расходах, звязаных з разглядам у судзе спраў аб кампенсацыі прычыненай ім або іншай асобай, на якіх такая адказнасць можа быць ускладзена, шкоды жыццю, здароўю і (або) маёмасці) не можа перавышаць 15 % ад устаноўленага дагаворам страхавання ліміту адказнасці.

Дагавор страхавання заключаецца на тэрмін ад 1 месяца да 5 гадоў уключна.

 

Нашы паслугі: